Godziny startów


Zgodnie z zapowiedzią publikujemy godziny startów poszczególnych kategorii wiekowych.

9:30 – M21, K21, M20
9:40 – M45, M35
9:50 – M60, M65, M70, M75, M80
10:00 – M40, M55
10:10 – M50, K20
10:20 – K35, K40, K45, K50, K60, K65
10:30 – M16, M18
10:40 – K16, K18

*fot. Manuel Uribe Photography