Zasady bezpieczeństwa


W związku z obowiązującym stanem epidemii i pogarszającą się sytuacją w kraju przestawiamy szereg zasad organizacji nadchodzących mistrzostw kraju. Kierownicy ekip zobowiązani do przedstawienia poniższego komunikatu swoim drużynom. W razie pytań (tradycyjnie) służymy pomocą.


  • Mistrzostwa Polski i zawody towarzyszące stanowią odrębne zawody. Jednocześnie na biegach przebywać będzie maksymalnie 250 osób.
  • Obsługa zawodów będzie wyposażona w przyłbice lub maseczki oraz rękawice ochronne.
  • Na starcie i mecie zawodów dostępny będzie płyn do dezynfekcji. Powierzchnie w namiocie mety będą regularnie dezynfekowane.
  • Stacje SI na punktach kontrolnych będą działać w trybie bezdotykowym. Zawodnicy biegający z kartami SI (które nie działają w trybie bezdotykowym) potwierdzają PK jak dotychczas.
  • Na mecie zawodów brak wywieszonych wyników. Wyniki Online znajdziecie na naszej stronie internetowej.
  • Do biura zawodów zapraszamy pojedynczo, tylko i wyłącznie kierowników ekip. Obowiązuje dystans oraz zasłanianie ust i nosa.
  • Rezygnujemy z klasycznej dekoracji – kierownicy ekip będą mogli odebrać medale i dyplomy w biurze zawodów.
  • Jednocześnie prosimy wszystkich zawodników o zapoznanie się z wytycznymi przekazanymi przez Polski Związek Orientacji Sportowej (w załączniku).

I przed wszystkim…

Prosimy Was wszystkich o odpowiedzialność. Po ukończonym biegu i stosownym „schłodzeniu” prosimy zawodników o niezwłoczne opuszczenie centrum zawodów (udanie się do samochodów, miejsc zakwaterowania). Czas na piknik w centrum zawodów jeszcze nadejdzie. Mamy nadzieję już na 40. Wawel Cup!